Säker Vatten

 

Kurs i Säker Vatteninstallation

 

I denna kurs går vi igenom Branschregler Säker Vatteninstallation

 

Dessa utbildningar genomför jag i egenskap av konsult för och via ega.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branschregler

Säker Vatteninstallation

 

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.

 

Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter.

 

I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera.

 

Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.