Heta arbeten

 

Kurs i Heta Arbeten

 

Kravet att följa säkerhetsreglerna gällande Heta Arbeten finns med i alla företagsförsäkringar, lantbruksförsäkringar (med vissa undantag), samt i offentlig sektor.

Detta innebär att alla som arbetar med tillfälliga brandfarliga heta arbeten skall ha giltigt certifikat.

 

Certifikatet gäller i 5 år.

 

 

Har ni medarbetare som behöver förnya sitt certifikat eller kanske behöver gå kursen Heta Arbeten för första gången så är du välkommen att kontakta mig så planerar vi in en kurs som passar er.

 

Jag genomför både öppna utbildningar samt företagsutbildningar.

 

 

Utbildningarna genomförs i Uppsala med omnejd.

 

 

Om Heta Arbeten

 

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

 

Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Heta Arbeten finns i en mängd branscher. Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några stycken.

 

De som utför Heta Arbeten kallas hetarbetare.

 

Innan Heta Arbeten kan utföras måste tre funktioner finnas bemannade.

 

En tillståndsansvarig är den som ger hetarbetaren skriftligt tillstånd att utföra arbetet. Om en tillståndsansvarig ger tillstånd återkommande krävs ett giltigt certifikat.

 

Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår, även brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat.

 

Slutligen då hetarbetaren, den som utför själva arbetsuppgiften. För att få utföra arbetet krävs ett giltigt certifikat.

 

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

 

 

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.